FAQ

Avkrefter myter og svarer
på de mest aktuelle spørsmål.

Kom gjerne med spørsmål i kommentarfeltet så skal vi få inn svar på denne siden.

 • Hva kan termoelektrisitet brukes til?
  Generell utnyttelse av alle mulige varmekilder til å produsere den strømmen man trenger, for eksempel:
  – Spillvarmegjenvinning fra biler, lastebiler eller prosessindustri.
  – Strømforsyninger uten batteri/ledning for sensorer i f.eks fly eller industri.
  – “Nødstrøm” for lading av mobil eller ekstra lys når man er på tur i ødemarken.
  – Generering av strøm fra solvarme eller geotermisk varme
 • Hvor effektive er termoelektriske generatorer?
  Dette er helt avhengig hvilke materiale man bruker og hvor store temperaturforskjeller man har. Med dagens beste materialer ligger effektiviteten typisk mellom 5 og 10%. NASA har bygget generatorer med effektivitet opp i 13-15%.
 • Hvorfor bruke termoelektrisitet når andre teknologier for spillvarmegjenvinning er mye mer effektive?
  Enda effektiviteten er relativt lav med dagens “state-of-the-art” materialer har termoelektriske generatorer mange fordeler. De er modulbaserte og kan lages veldig små og skaleres opp etter behov. Det kan dermed utnytte varmekilder som ellers ikke kunne blitt bygd ut med konvensjonelle teknologier som f.eks dampturbiner. Strømgenerering skjer inni materialet uten noen bevegelige deler noe som øker holdbarhet og reduserer vedlikeholdsbehov. Og det er fremdeles en ung teknologi med stort potensial for økt effektivitet i fremtiden.
 • Hvilke materiale er best?
  Dette er helt avhengig av temperaturområdet man ønsker å bruke materialet i, samt hvilke andre hensyn man tar med tanke på pris, holdbarhet, kompleksitet, miljøpåvirkning, osv. En liste over flere aktuelle materialer kan finnes i denne rapporten.
 • Hvilke materiale er mest effektivt?
  “Godheten” til et materiale beskrives av den såkalte ZT-verdien, og denne brukes til å sammenlikne materialer uavhengig av temperatur-område. En ZT-verdi over 1 er normalt sett som et krav til å bruke det til kommersielle formål. Totaleffektiviteten er en direkte funksjon av ZT-verdien til et materiale. De høyeste ZT-verdien målt er ~2-3 for nano-strukturerte materialer basert på blytellruid (PbTe). Skutteruditter (CoSb3) har nådd ZT verdier opp i 1.9, noe som gir en teoretisk effektivitet på opp til 15-20%.
 • Jeg har hørt om Peltier-moduler. Hva har dette med termoelektrisitet å gjøre?
  En peltier-modul er akkurat det samme som en termoelektrisk modul, bare at den virker motsatt vei. Istedenfor å utsette modulen for en varmeforskjell som produserer strøm, setter man heller på en strøm på modulen som så vil kjøle ned den ene siden og varme opp den andre. Man kan dermed bruke en Peltier-modul til kjøling. Med stadig bedre og billigere materialer vil dette kunne bli brukt til blant annet kjøleskap og air-conditioning.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s