Lade mobilen med en kopp kaffi?

En kopp kaffi gir mye energi, det har de fleste erfart. Men hva om man kunne få ENDA mer energi ut av kaffen? Hva om man faktisk kunne bruke VARMEenergien i den varme kaffen til noe annet enn å varme hendene? 2 dl 95 °C varmt vann har en tilgjengelig varmeenergi gitt av

Varmeenergi = vekt kaffe * (Temp kaffe – Temp rom) * varmekapasitet vann

Q = 0.2 kg * (95 – 25) °C * 1 kJ/kg°C = 58.5 kJ = 16.3 Wh

En mobil har til sammenlikning et batteri på omtrent 5-10 Wh. Om man kunne bruke ALL varmeenergien til å lade mobilen hadde man dermed hatt en god “business case”.

Det er vel det et par designere har tenkt når de har foreslått fremtidens bord som lader mobilen trådløst med strøm produsert gjennom termoelektrisk materiale fra varmen til andre gjenstander som plasseres på bordet.

 

Hadde ikke dette vært topp? Er det fremtiden vi stirrer rett inn i hvitøyet?

Både ja og nei.

Ja, fordi termoelektrisitet er på full fart inn i hverdagen vår. Og etterhvert også i industrien for spillvarmegjenvinning. Men da snakker vi om mye større varmemengder og høyere temperaturer.

Nei, fordi naturlovene begrenser mengde varmeenergi som kan omdannes til nyttig arbeid (f.eks strøm), og en termoelektrisk generator ikke er i nærheten av å nå disse teoretiske verdiene (riktig nok med dagens materialer)

I beste fall kunne 1-2% av energien i varmen utnyttes. Da ville vi med andre ord fått omtrent 0.1-0.2 Wh. Ok, kanskje ikke så ille, et par prosent ekstra strøm er jo bedre enn ingenting!

Men så har du et annet “problem”, som man ofte støter på når man skal vurdere om termoelektrisitet- eller varmegjenvinning forøvrig – har noe for seg: ønsker du å holde gjenstanden eller prosessen som du “gjenvinner” varme fra, varm? Hvis svaret på dette spørsmålet er ja, er sannsynligvis utnyttelse av varmeenergien fra denne til å gjøre annet arbeid, bortkastet.

Jeg våger og påstå at I tilfellet over er det meget sannsynlig at du ønsker å holde kaffen varm. Og da å effektivt kjøle kaffen for å omgjøre energien til 1% mer strøm på mobilen kanskje ikke verdt så mye likevel..? Men det skal sies, 95°C varm kaffe er kanskje ikke drikkbar, så all varmen som frigjøres ved kjøling fra 95 til 60°C er kanskje mulig å utnytte.

Så hva har vi lært av dette? Jo, termoelektrisitet er en fantastisk teknologi og materialegenskap, men KUN om den brukes på en fornuftig måte, det vil si bruker varme som du ikke trenger til noe annet. Hvis ikke vil det KUN redusere den totale effektiviteten og forårsake mer sløs.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s